Tags

, ,

Masha Doroshkevych (Starsystem Models Kiev) by Igor Oussenko
Styling by Igor Oussenko & Eugene Ilina, make-up by Ekaterina Kudrina, hair by Yaroslav Olkov

Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 01 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 02 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 03 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 04 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 05 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 06 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 07 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 08 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 09 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 10 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 11 Bambi Magazine XIV Masha Doroshkevych by Igor Oussenko 12

Advertisements